Een levensboom is in de bouwkunde een gietijzeren ornament dat in het bovenlicht van een deur is aangebracht. In Nederland ziet men ze vaak bij oudere huizen en boerderijen, maar in België ontbreekt deze vorm van decoratie.

Dit doorgaans wit geschilderde, symmetrische ornament vertoont in het algemeen een rijkversierde, rechtopstaande stam met een weelderig, gestileerd wortelstelsel en een bescheiden kruin, waarin zich twee belletjes of klokjes bevinden. Het geheel wordt soms gecompleteerd door een viertal, eveneens gietijzeren, hoekstukken. De levensbomen werden sinds de 2e helft van de 19e eeuw gefabriceerd in ijzergieterijen en kunstig ontworpen door industriële vormgevers